Organiseer acties

XR gaat over acties. Iedereen die zich aan onze principes en waarden houdt, kan onder de vlag van XR in actie komen. Heb jij een idee om zelf, met je affiniteitsgroep, lokale groep of gemeenschap een actie te organiseren? Hier vind je een verzameling van de belangrijkste bronnen om een actie te plannen.

Belangrijkste documenten

Actie consensus

Een opsomming van uitgangspunten waaraan deelnemers van XR-acties zich commiteren.

Actiegids

Handleiding met tips en adviezen om alle soorten acties te organiseren, van kleine outreach tot blokkades.

Juridische informatie

Juridische training voor rebellen

Document met juridisch advies voor rebellen die deelnemen aan een actie (Engels).

Liedjes

Met tekst en melodie